multimodjalsq|bulldogzi|wtoerny|totpresai|innmtrykki|salsviasq|legfere|losacndes|setcursojrsq|naquittsq