irritatbingi|irritatbingi|simoniksi|simoniksi|ludwmilai|ludwmilai|uprisingfi|uprisingfi|sterankai|sterankai