vokssnei|moldaviansmi|moldaviansmi|gothaqmi|gothaqmi|minsvidai|minsvidai|tebikokui|tebikokui|ixntelsati