asteroidesoi|saduraiti|saduraiti|ohlseni|ohlseni|calucareousi|calucareousi|upcsoftwarei|zonlicwhti|zonlicwhti